پنج شنبه 30 شهریور 1396

آخرین بروزرسانیچهارشنبه, 09 فوریه 3256 2pm

عناوین آخرین مطالب:
Back شما اینجا هستید: خانه پیامک های مناسبتی ایام خاص پیامک شهادت استاد مرتضی مطهری

پیامک شهادت استاد مرتضی مطهری

اندیشه‌ام از تو سبز و آباد شده
از جهل و غم این فکرتم آزاد شده
در مکتب پاک و شاد استاد ببین
غم رفته زجانم و دلم شاد شده
روز معلم گرامی باد.
.
***************

شهید مطهری:
کسی که زیبایی اندیشه دارد زیبایی ظاهر خود را به نمایش نمی گذارد.
.
***************

هفته معلم
.
در مکتب تو همیشه شاگردم من
دور از رخ تو همیشه پر دردم من
در فصل بهار و روز استاد ببین
بی نور معلم این چنین زردم من
روز معلم گرامی باد.
.
***************
.
شهید مطهری:
ایمان مذهبی تنها یک سلسله تکالیف برای انسان علیرغم تمایلات طبیعی تعیین نمی کند، بلکه جهان را در نظر انسان تغییر می دهد.
.
***************
.
معلم هدفت عشق است و ایثار
هزاران خفته از عشق تو بیدار
روزت مبارک.
.
***************
.
شهید مطهری:
شرافت زن اقتضا می کند هنگامی که از خانه بیرون می رود متین و سنگین و باوقار باشد، در طرز رفتار و لباس پوشیدنش هیچگونه عمدی که باعث تحریک و تهییج شود به کار نبرد، زباندار لباس نپوشد، زباندار راه نرود، زباندار و معنی دار به سخن خود آهنگ ندهد.
.
***************
.
یک پدر بخشنده آب و گل است
یک پدر روشنگر جان و دل است
لیک اگر پرسی کدامین برترین
آنکه دین آموزد و علم یقین
روز معلم گرامی باد.
.
***************
.
شهید مطهری:
مسلمان کسی است که هم خدا را داشته باشد و هم درد خلق خدا را.
.
***************
.
بهـترين مردم معلـم مي‌شـوند
عشق با دانش متمم مي‌شود
هر که عاشق شد معلم مي‌شود
روز معلم مبارک باد.
.
***************
.
شهید مطهری:
همبستگی دین و سیاست به معنی وابستگی دین به سیاست نیست، بلکه به معنی وابستگی سیاست به دین است.
.
***************
.
ای معلم ای نفس در جان من
ای معلــم خون هر شریان من
ای معلـــم ای تجلیگــــاه مــن
ای که نـورت پرتــو ایمــان مـن
روز معلم گرامی باد.
.
***************
.
شهید مطهری:
اگر ایمان پیدا شود اخلاق و عدالت پا برجا می‌شود ، اخلاق و عدالت بدون ایمان مذهبی مثل نشر اسکناس بدون پشتوانه است.
.
***************
.
معلم ای نگاهت راز دیدن
اگر ما را بود یارای دیدن
نشانی همچو نور بر سینه داری
لبی خندان دلی بی کینه داری
روز معلـــم مبارکباد.
.
***************
.
شهید مطهری:
زن، آفریننده عشق است و عشق، آفریننده مرد و مرد، آفریننده تاریخ.
.
***************
.
یاد و خاطره قافله سالار معلمان شهید؛ فیلسوف فرزانه آیت الله مرتضی مطهری(ره) و روز معلم بر همگان، علی الخصوص بر اساتید و معلمان زحمتکش گرامی و جاودانه باد.